Nabywanie terenu

Z APFM
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Na serwerze jest możliwe kupowanie terenu. Na zakupionym terenie może budować tylko właściciel i uprawnione przez niego osoby. Nabycie terenu zabezpiecza także przed otwieraniem skrzyń i drzwi. W zależności od tego, jak zadecyduje właściciel, można też zablokować innym graczom możliwość uruchamiania dźwigni i przycisków. Na obszarze nie należącym do gracza nie może on wylewać lawy oraz wody.

Podstawowe komendy

Kupowanie

  • /BuyClaim <ilość_bloków> lub /BuyClaimBlocks <ilość_bloków> - Wykupienie bloków
  • /SellClaim <ilość bloków> lub /SellClaimBlocks <ilość bloków> - Sprzedanie nie zużytych bloków
  • /AbandonClaim - Zrezygnowanie z prawa do danego terenu. Teren będzie mógł być kupiony przez innych graczy.

Dostęp innych graczy

  • /Trust <nick_gracza> - Przyznanie graczowi uprawnienia do budowania na danym terenie.
  • /AccessTrust <nick_gracza> - Pozwolenie graczowi na korzystanie z łóżek, przycisków i dźwigni na danym terenie.
  • /ContainerTrust <nick_gracza> - Jak powyżej, ale udostępnia wymienionemu graczowi także zasoby (skrzynie).
  • /PermissionTrust <nick_gracza> - Umożliwia wymienionemu graczowi współdzielenie uprawnień z innymi graczami.
  • /UnTrust <nick_gracza> - Odbiera wymienionemu graczowi dostęp do skrzyń, przycisków, dźwigni i łóżek oraz uniemożliwia mu budowanie na danym terenie.

Nabywanie terenu

W celu nabycia własności danego obszaru należy uprzednio kupić odpowiednią ilość bloków używając komendy /BuyClaim <ilość_bloków> (lub /BuyClaimBlocks <ilość_bloków>). Cena za jeden blok kwadratowy wynosi 8. W dalszej kolejności zaznacza się rogi na przekątnych zajmowanego obszaru prawym klawiszem myszki trzymając złotą łopatę. Jeżeli gracz ma odpowiednią ilość wykupionych bloków, teren objęty zaznaczeniem stanie się jego własnością. Najmniejszy wymiar kupowanego obszaru wynosi 10 bloków. Oznacza to, że można wykupić obszar o wymiarach 10 na 10 bloków, ale 10 na 9 już nie. Poszczególne obszary nie mogą na siebie zachodzić.

Zmiana rozmiaru wykupionego obszaru

Można zmieniać rozmiar wykupionego terenu. W tym celu należy trzymając złotą łopatę prawym klawiszem myszki kliknąć blok narożny obszaru, którego rozmiar chcemy zmienić (zaznaczenie narożnika). Następnym kliknięciem wskazujemy miejsce, w jakie zostanie on przeniesiony. Jeżeli obszar ma zostać powiększony, trzeba mieć wykupioną odpowiednią ilość bloków. Przy zmniejszeniu rozmiaru właściwa liczba bloków zostanie dodana do wykupionej puli nieużywanych bloków. Będzie je można wykorzystać przy zajmowaniu innego obszaru lub sprzedać.